Điếu cày trúc rút 8 đai MNT03

Điếu cày trúc rút 8 đai MNT02. Tầm trúc tuyển chọn. Bọc đồng chống xỉn. Miệng và nõ bằng gỗ nhãn chất lượng tốt. Ống phụ đồng nguyên chất kéo dài ra thêm 15 – 18cm.

639.000

Hết hàng

error: Content is protected !!