Bịt nõ cao su – Phụ kiện điếu cày

Bịt nõ bằng cao su dẻo. Nút vào nỏ điếu cày, tránh nước rò ra từ nỏ điếu cày khi di chuyển điếu. Chặn mùi điếu hiệu quả.

3.000

Mua ngay
error: Content is protected !!