Điếu cày mini du lịch nứa rút cẩm ngọc.

Điếu cày nứa rút cẩm ngọc. Tầm trúc tuyển chọn. Bọc đồng chống xỉn. Đầu đít gỗ cẩm. Nõ bằng ngọc cao cấp. Ống phụ đồng nguyên chất kéo dài ra thêm 15 – 18cm.

899.000

Hết hàng

error: Content is protected !!