Điếu cày tre gai dáng dị I03 – điếu quái – dị – đẳng cấp

Điếu cày tre gai dáng dị I03. Tầm gốc tre gai dị tuyển chọn. Bọc đồng chống xin. Đầu chân gỗ cẩm. Nỏ cẩm bọc ngọc. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

3.748.000

Hết hàng

error: Content is protected !!