Điếu cày tre gai dáng dị I01 – điếu quái – dị – đẳng cấp (ĐÃ BÁN)

Điếu cày tre gai dáng dị I01. Tầm gốc tre gai dị tuyển chọn. Bọc đồng chống xin. Đầu chân gỗ cẩm. Nỏ cẩm bọc ngọc. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

3.499.000

Mua ngay
error: Content is protected !!