Điếu cày tre gai cong tôm C08 đẳng cấp (ĐÃ BÁN)

Điếu cày tre gai cong tôm C08 – Loại Cao Cấp. Tầm gốc tre gai dị tuyển chọn. Bọc đồng chống xin. Đầu chân gỗ cẩm. Nỏ cẩm bọc ngọc. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

2.399.000

Mua ngay
error: Content is protected !!