Điếu cày tre rồng trạm dáng cong năm mắt C07

Điếu cày rồng trạm dáng cong năm mắt VIP – Loại Cao Cấp. Tầm gốc trúc tuyển chọn. Bọc đồng chống xin. Đầu chân gỗ cẩm. Nỏ cẩm bọc ngọc. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

1.899.000

Hết hàng

error: Content is protected !!