Điếu cày tre gai cong dị VIP

Điếu cày tre gai cong dị VIP. Loại Cao Cấp. Tầm ống tre gai Thanh Hóa tuyển chọn. Thân bọc mây ta thủ công. Đầu chân gỗ cẩm. Nỏ cẩm bọc ngọc. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

2.599.000

Hết hàng

error: Content is protected !!