Thuốc lào Đồng Tôm mộc loại ĐẶC BIỆT L10 ( đậm say, đầm khói, thơm)

Thuốc lào Đồng Tôm VIP loại cao cấp. Xuất xứ Hoằng Hóa – Thanh Hóa. Mộc 100%, đậm say, đầm khói, thơm.

419.000

Mua ngay
error: Content is protected !!