Thuốc lào loại thường Thanh Hóa L5- 1 Lạng/100grams

Thuốc lào loại thường, say nhẹ, chất lượng trung bình.

40.000

Mua ngay
error: Content is protected !!