Điếu cày Tre gai mini du lịch bọc mây thảm TG05

Điếu cày Tre gai mini du lịch bọc đồng TG05 cao cấp. Tầm gốc tre gai tuyển chọn. Bọc mây ta truyền thống sang trọng. Chân và nõ gỗ cẩm. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

1.649.000

Mua ngay
error: Content is protected !!