Điếu cày Tre gai bọc đồng TG02

Điếu cày Tre gai Thanh Hóa bọc đồng TG02 chất lượng cao. Tầm gốc tre gai tuyển chọn. Bọc đồng chống xỉn sang trọng. Chân và nõ gỗ cẩm. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

1.099.000

Mua ngay
error: Content is protected !!