Điếu cày Tre gai mini du lịch bọc đồng TG04

Điếu cày Tre gai mini du lịch bọc đồng TG04 cao cấp. Tầm gốc tre gai tuyển chọn. Bọc đồng chống xỉn sang trọng. Chân và nõ gỗ cẩm. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

2.249.000

Hết hàng

error: Content is protected !!