Điếu cày Tre gai Thanh Hóa bọc mây ta TG01 (thêm chân sừng hoẵng cao cấp +900K)

Tre gai Thanh Hóa bọc mây ta TG01 chất lượng cao. Tầm gốc tre gai tuyển chọn. Bọc mây ta sang trọng. Chân và nõ gỗ cẩm. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

1.649.000

Mua ngay
error: Content is protected !!