Điếu cày nứa thửa bọc mây ta đế cẩm

Điếu cày nứa thửa bọc mây ta đế cẩm – Loại Cao Cấp. Tầm gốc trúc tuyển chọn. Bọc đồng chống xin. Đầu chân gỗ cẩm. Nỏ cẩm bọc ngọc. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

1.149.000

Mua ngay
error: Content is protected !!