Điếu cày nứa Tây Bắc

Điếu cày nứa Tây Bắc, nứa rừng Tây Bắc bên đẹp mộc mạc. Quấn mây rừng bền chắc mà mộc mạc. Nõ cẩm cao cấp đượm khói rít vang. Giao hàng điếu cày siêu tốc toàn quốc.

498.000

Mua ngay
error: Content is protected !!