Điếu cày Tre gai Thanh Hóa bọc mây ta TG06

Tre gai Thanh Hóa bọc mây ta TG06 chất lượng cao. Tầm gốc tre gai tuyển chọn. Bọc mây ta sang trọng. Chân và nõ gỗ cẩm. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

1.299.000

Hết hàng

error: Content is protected !!