Điếu cày Tre nhiều mắt bọc đồng khảm TG20

Điếu cày Tre nhiều mắt bọc đồng khảm TG20. Tầm gốc tre gai tuyển chọn. Bọc đồng chống xỉn sang trọng. Chân và nõ gỗ cẩm. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

959.000

Mua ngay
error: Content is protected !!