Điếu cày Tre gai mini du lịch bọc đồng TG03

Điếu cày Tre gai mini du lịch bọc đồng TG03 cao cấp. Tầm gốc tre gai tuyển chọn. Bọc đồng chống xỉn sang trọng. Chân và nõ gỗ cẩm. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

1.049.000

Mua ngay
error: Content is protected !!