Điếu cày Thanh Hóa tre gai dáng cong tôm C10 – điếu quái – dị – đẳng cấp

Điếu cày tre gai dáng cong tôm cao cấp. Tầm gốc trúc tuyển chọn. Bọc đồng chống xin. Đầu chân gỗ cẩm. Nỏ cẩm bọc ngọc. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

1.799.000

Hết hàng

error: Content is protected !!