Điếu cày Tre Gai bọc đồng TG09

Điếu cày tre gai bọc đồng TG09 chất lượng cao. Tầm gốc tre gai tuyển chọn. Bọc đồng cao cấp sang trọng. Chân, đế, miệng và nõ gỗ cẩm. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

1.599.000

Hết hàng

error: Content is protected !!