Điếu cày nứa thửa bọc mây ta đế cẩm nõ ngọc

Điếu cày nứa thửa bọc mây ta đế cẩm nõ ngọc – Loại Cao Cấp. Tầm gốc trúc tuyển chọn. Bọc đồng chống xin. Đầu chân gỗ cẩm. Nỏ cẩm bọc ngọc. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

999.000

Hết hàng

error: Content is protected !!