Điếu cày mini nứa rút bọc đồng trơn khảm ngọc MNN08 (kèm bao da dày có túi phụ)

Điếu cày mini nứa rút bọc đồng trơn khảm ngọc. Tầm nứa tuyển. Bọc đồng chống xỉn khảm ngọc VIP. Miệng và đế, nõ bằng ngọc. Ống rút phụ đồng.

909.000

Mua ngay
error: Content is protected !!