Điếu cày mini nứa rút bọc đồng trơn khảm ngọc (kèm bao da dày có túi phụ)

Điếu cày mini nứa rút bọc đồng trơn khảm ngọc. Tầm nứa tuyển. Bọc đồng chống xỉn khảm ngọc VIP. Miệng và đế, nõ bằng ngọc. Ống rút phụ đồng.

1.099.000

Hết hàng

error: Content is protected !!