Điếu cày dị tre gai xoắn ốc X01

Điếu cày dị tre xoắn đẳng cấp. Tầm tre gai hiếm dáng xoắn đẹp tự nhiên. Chế tác hoàn toàn thủ công. Bọc đồng chống xỉn dày. Miệng và nõ gỗ cẩm cao cấp.

21.000.000

Hết hàng

error: Content is protected !!