Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Bao da đựng điếu cày mini có chân - size nhỡ - loại 2 lớp có túi phụ (dùng cho điếu mini có chân < 50 cm)  × 1 220.000
Tạm tính 220.000
Giao hàng
Tổng 260.000
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Đơn hàng sẽ đươc giao ngay sau khi tiền đã chuyển.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư.