Điếu cày Tre gai bọc đồng TG07

Điếu cày Tre gai Thanh Hóa bọc đồng TG07 chất lượng cao. Tầm gốc tre gai tuyển chọn. Bọc đồng chống xỉn sang trọng. Chân và nõ gỗ cẩm. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

2.199.000

Hết hàng

error: Content is protected !!