Điếu cày nứa bọc đồng trơn khảm ngọc

Điếu cày nứa bọc đồng trơn khảm ngọc . Tầm nứa tuyển. Bọc đồng chống xỉn khảm ngọc VIP. Chân và nõ điếu gỗ cẩm. Giao hàng siêu tốc toàn quốc

949.000

Mua ngay
error: Content is protected !!