Điếu cày Thanh Hóa mun sừng khối trạm trơn

Điếu cày mun sừng khối trạm trơn. Tầm mun sừng cao cấp hiếm có. Bọc đồng chống xỉn. Miệng gỗ cẩm. Nỏ cẩm bọc ngọc. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

1.679.000

Hết hàng

error: Content is protected !!