Điếu cày gỗ hương 3 khẩu bọc đồng VIP

Điếu cày gỗ hương 3 khẩu bọc đồng VIP. Tầm ống gỗ hương đỏ cao cấp. Bọc đồng chống xỉn trạm nổi. Nỏ và chân gỗ cẩm. Giao hàng siêu tốc toàn quốc.

2.649.000

Mua ngay
error: Content is protected !!