Điếu cày dị tre gai dáng xoắn ốc X03 – điếu quái – dị – đẳng cấp

Điếu cày dị tre gai dáng xoắn ốc X03. Tầm gốc tre gai dị tuyển chọn. Bọc đồng chống xin. Đầu chân gỗ cẩm. Nỏ cẩm bọc ngọc. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

4.498.000

Hết hàng

error: Content is protected !!