Bộ điếu cày tre gai thiên long tọa sơn D012 – điếu quái – dị – đẳng cấp

Điếu cày tre gai rồng cuộn D12. Tầm gốc tre gai dáng dị hiếm có. Bọc đồng chống xỉn. Miệng gỗ cẩm. Nỏ cẩm bọc ngọc. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

4.498.000

Mua ngay
error: Content is protected !!