Điếu cày nứa mini du lịch bọc đồng MNN05

Điếu cày nứa mini du lịch bọc đồng MNN05. Tầm nứa lành tuyển chọn. Bọc đồng 2 lớp bền đẹp. Chân/miệng và nõ gỗ cẩm. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

1.639.000

Mua ngay
error: Content is protected !!