Điếu cày nứa mini du lịch bọc đồng có chân MNN06 (kèm bao da)

điếu cày nứa mini du lịch bọc đồng có chân MMN06. Tầm nứa lành tuyển chọn. Bọc đồng 2 lớp bền đẹp. Chân/miệng và nõ gỗ cẩm. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

1.399.000

Mua ngay
error: Content is protected !!