Điếu cày gỗ hương đỏ trạm rồng nổi – size lớn

Điếu cày gỗ hương đỏ trạm rồng nổi C05. Tầm ống gỗ hương đỏ cao cấp. Bọc đồng chống xỉn trạm nổi. Nỏ và chân gỗ cẩm. Miệng gỗ trắc. Giao hàng siêu tốc toàn quốc.

1.999.000

Hết hàng

error: Content is protected !!