Điếu cày Thanh Hóa bọc đồng dáng cong C09

Điếu cày dáng cong bọc đồng chất lượng cao. Tầm gốc trúc tuyển chọn. Bọc đồng chống xin. Đầu chân gỗ cẩm. Nỏ cẩm bọc ngọc. Giao hàng Siêu tốc toàn quốc.

1.048.000

Hết hàng

error: Content is protected !!